Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 343 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCKNN-11-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: công nghệ sản xuất ván nhân tạo
TCKNN-10-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: vận hành, sửa chữa máy tầu cuốc
TCKNN-09-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng rau
TCKNN-08-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng đậu, đỗ
TCKNN-07-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng cây ăn quả
TCKNN-06-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng lúa
TCKNN-05-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: chế biến rau quả
TCKNN-04-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: Phòng và chữa bệnh thủy sản
TCKNN-03-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: sản xuất đường mía
TCKNN-02-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: đúc dát đồng mỹ nghệ
TCKNN-01-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: kỹ thuật dâu tằm tơ
QCVN 01-156-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống rau dền
QCVN 01-154-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bí ngô
QCVN 01-158-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo quản hạt giống lúa, ngô, rau
QCVN 01-157-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống thu hải đường
QCVN 01-155-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cẩm chướng
QCVN 01-153-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mướp đắng
QCVN 01-147-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống dâu
QCVN 01-131-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống mía
QCVN 01-129-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống thanh long
QCVN 01-128-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nhãn
QCVN 01-125-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mía
QCVN 01 -124-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống chè
QCVN 01-123-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bông
QCVN 01-122-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nho

Trang 1 trong 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To