Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 747 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
10 TCN 498-2002Công trình khí sinh học nhỏ phần 7: danh mục các thông số và đặc tính kỹ thuật cơ bản
10 TCN 495-2002Công trình khí sinh học nhỏ phần 4: tiêu chuẩn kiểm tra và nghiệm thu
10 TCN 493-2002Công trình khí sinh học nhỏ phần 2: yêu cầu về xây dựng
10 TCN 492-2002Công trình khí sinh học nhỏ phần 1: yêu cầu kỹ thuật chung
10 TCN 497-2002Công trình khí sinh học nhỏ phần 6: yêu cầu về an toàn
10 TCN 496-2002Công trình khí sinh học nhỏ phần 5: yêu cầu vận hành và bảo dưỡng
10 TCN 494-2002Công trình khí sinh học nhỏ phần 3: yêu cầu về phân phối và sử dụng khí
14 TCN 499-2002Công trình khí sinh học nhỏ phần 8: thiết kế mẫu
10 TCN 984-2006Thức ăn chăn nuôi – bột cá - yêu cầu kỹ thuật
10 TCN 869-2006Thức ăn chăn nuôi – sắn khô yêu cầu kỹ thuật
10 TCN 868-2006Thức ăn chăn nuôi – quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
10 TCN 866-2006Thức ăn chăn nuôi – khô dầu lạc - yêu cầu kỹ thuật
10 TCN 865-2006Thức ăn chăn nuôi – khô dầu đậu tương - yêu cầu kỹ thuật
10 TCN 864-2006Thức ăn chăn nuôi – cám gạo yêu cầu kỹ thuật
10 TCN 863-2006Thức ăn chăn nuôi – hàm lượng vi sinh vật tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp
10 TCN 862-2006Thức ăn chăn nuôi - thuật ngữ và định nghĩa
10 TCN 861-2006Thức ăn chăn nuôi – hàm lượng kháng sinh và dược liệu tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp
10 TCN 860-2006Thức ăn chăn nuôi – độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng
10 TCN 838-2006Thức ăn chăn nuôi - Tiêu chuẩn hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp
10 TCN 837-2006Thức ăn chăn nuôi - Tiêu chuẩn hàm lượng vitamin trong thức ăn hỗn hợp
10 TCN 836-2006Thức ăn chăn nuôi - xác định hàm lượng tylosin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
10 TCN 835-2006Thức ăn chăn nuôi - xác định hàm lượng monensin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
10 TCN 834-2006Thức ăn chăn nuôi - xác định hàm lượng zinc bacitracin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
10 TCN 833-2006Thức ăn chăn nuôi - xác định hàm lượng chlotetracycline, oxytetracyline và tetracycline bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
10 TCN 832-2006Quy trình chế biến bột xương làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Trang 1 trong 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To