Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 222 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 9989-2013Xác định nguồn gốc sản phẩm cá có vây - quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối cá nuôi
TCVN 9988-2013Xác định nguồn gốc sản phẩm cá có vây - quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối cá đánh bắt
QCVN 02-20-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus sauvage, 1878) trong ao – điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm
QCVN 02-19-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm
TCVN 8399-2012Tôm biển - Tôm sú bố mẹ - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8398-2012Tôm biển - Tôm sú giống PL15 - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8710-9-2012Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 9: Bệnh hoại tử gan tụy ở tôm
TCVN 8710-7-2012Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 7: Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép
TCVN 8710-6-2012Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 6: Bệnh do Koi herpesvirus ở cá chép
TCVN 7265-2009-06Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phần 6
TCVN 7265-2009-05Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phần 5
TCVN 7265-2009-04Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phần 4
TCVN 7265-2009-03Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phần 3
TCVN 7265-2009-02Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phần 2
TCVN 7265-2009-01Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phần 1
TCVN 7217-2012Cá – phát hiện ký sinh trùng trong cơ thịt
TCVN 6392-2002Cá xay chế biến hình que, cá miếng và cá phi lê tẩm bột xù hoặc bột nhão đông lạnh nhanh
TCVN 9216-2012Sản phẩm thủy sản bao bột đông lạnh - Phương pháp xác định hàm lượng thủy sản
TCVN 9215-2012Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định tổng số hàm lượng nitơ bazơ bay hơi
TCVN 8379-2010Tôm và sản phẩm tôm – Phát hiện virut gây bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)
TCVN 8378-2010Tôm và sản phẩm tôm – phát hiện virut gây bệnh đầu vàng (YHV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp - phiên mã ngược (RT-PCR)
TCVN 8377-2010Tôm và sản phẩm tôm – phát hiện virut gây bệnh đốm trắng (WSSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)
TCVN 8376-2010Tôm và sản phẩm tôm – phát hiện virut gây hội chứng taura (TSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp - phiên mã ngược (RT-PCR)
TCVN 8025-2009Nước mắm - xác định hàm lượng urê - phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) dùng detector huỳnh quang sau khi tạo dẫn xuất với xanthydrol
TCVN 8024-2009Nước mắm - xác định hàm lượng urê - Phương pháp ureaza

Trang 1 trong 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
 Go To