Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 113 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCKNN-11-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: công nghệ sản xuất ván nhân tạo
TCKNN-10-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: vận hành, sửa chữa máy tầu cuốc
TCKNN-09-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng rau
TCKNN-08-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng đậu, đỗ
TCKNN-07-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng cây ăn quả
TCKNN-06-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng lúa
TCKNN-05-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: chế biến rau quả
TCKNN-04-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: Phòng và chữa bệnh thủy sản
TCKNN-03-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: sản xuất đường mía
TCKNN-02-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: đúc dát đồng mỹ nghệ
TCKNN-01-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: kỹ thuật dâu tằm tơ
QCVN 34-2014-BTTTTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định mặt đất
TCVN IEC-ISO 17065-2013Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ
TCVN 10274-2013Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa chung
TCVN 10176-7-11-2013Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị upnp - Phần 7-11: Giao thức điều khiển thiết bị chiếu sáng - Dịch vụ chuyển mạch nguồn
TCVN 10176-6-16-2013Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị upnp – Phần 6-16: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ điểm đặt nhiệt độ
TCVN 10176-6-14-2013Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị upnp - Phần 6-14: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ lịch biểu điểm đặt
TCVN 10176-6-13-2013Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị upnp – Phần 6-13: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ trạng thái tòa nhà
TCVN ISO 10007-2008Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn quản lý cấu hình
TCVN 3804-2009Natri hydroxit sử dụng trong công nghiệp - xác định hàm lượng thủy ngân - phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa
TCVN 3794- 2009Natri hydroxit sử dụng trong công nghiệp - lấy mẫu - mẫu thử - chuẩn bị dung dịch gốc dùng cho phân tích
QCVN 84-2014-BTTTTVề chất lượng dịch vụ iptv trên mạng viễn thông công cộng cố định
QCVN 81-2014-BTTTTVề chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất imt-2000
TCVN 1694-2009Sản phẩm hóa học sử dụng trong công nghiệp - kỹ thuật lấy mẫu - sản phẩm hóa học rắn ở dạng hạt từ bột đến tảng thô
TCVN 8245-2009Mẫu chuẩn – Nguyên tắc chung và nguyên tắc thống kê trong chứng nhận

Trang 1 trong 5 1 2 3 4 5 >
 Go To