Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 270 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 9482-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất tebuconazole - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9481-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Pencycuron - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9480-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất propineb - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9479-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất propargite - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9478-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất zineb - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9477-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất buprofezin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9476-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất paraquat dichloride - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9475-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất abamectin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
QCVN 01-181-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định bệnh ung thư khoai tây Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-180-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-179-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định bệnh rụng lá cao su Nam Mỹ Microcyclus ulei (Henn.) Arx là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-178-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh nứt thân chảy nhựa (Mycosphaerella melonis (Passerini) Chui & Walker) hại cây dưa hấu của các thuốc trừ bệnh
QCVN 01-177-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây nhãn, vải
QCVN 01-176-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định mọt lạc (Pachymerus pallidus olivier) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-175-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật
QCVN 01-174-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh loét (Xanthomonas campestris pv.citri (hasse) dowson) hại cây có múi của các thuốc phòng trừ bệnh
QCVN 01-173-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định bệnh khô cành cam quýt phoma tracheiphila (pertri) kantachveli & gikachvili là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-172-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính hại cây hồ tiêu
QCVN 01-171-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh gỉ sắt (Puccinia chrysanthemi roze) hại cây hoa cúc của các thuốc trừ bệnh
QCVN 01-170-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ dòi đục lá (Liriomyza sativae blanchard) hại ớt của các thuốc trừ sâu
QCVN 01-169-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây rau họ hoa thập tự
QCVN 01-168-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại trên cây lạc, đậu tương
QCVN 01-167-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây ngô
QCVN 01-166-2014/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa
QCVN 01-165-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định cỏ ma ký sinh thuộc chi Striga là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Trang 1 trong 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To