Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 284 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 8752-2014Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất alpha-cypermethrin – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 8751-2014Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất thiophanate methyl – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 8749-2014Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Isoprothiolane – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10164-2013Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất oxolinic acid – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10163-2013Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất phenthoate - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10162-2013Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất propanil - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10161-2013Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất atrazine - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10159-2013Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất đồng sunfat – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10158-2013Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất đồng oxyclorua – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 8983-2011Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất fenobucarb – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 8751-2011Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất thiophanate methyl – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 8750-2014Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất deltamethrin – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 8750-2011Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất deltamethrin - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 8749-2011Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất isoprothiolane - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9482-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất tebuconazole - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9481-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Pencycuron - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9480-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất propineb - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9479-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất propargite - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9478-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất zineb - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9477-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất buprofezin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9476-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất paraquat dichloride - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9475-2012Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất abamectin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
QCVN 01-181-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định bệnh ung thư khoai tây Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-180-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-179-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định bệnh rụng lá cao su Nam Mỹ Microcyclus ulei (Henn.) Arx là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Trang 1 trong 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To