Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 100 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 8046-2009Gỗ - xác định độ hút ẩm
TCVN 8935-2013Bảo quản lâm sản - chế phẩm LN5 90 bột
TCVN 8934-2013Bảo quản lâm sản – chế phẩm xm5 100 bột
TCVN 8932-2013Gỗ xẻ cây lá rộng - khuyết tật - phương pháp đo
TCVN 8931-2013Gỗ xẻ cây lá kim - khuyết tật - phân loại
TCVN 8930-2013Gỗ khúc cây lá kim và cây lá rộng để xẻ khuyết tật nhìn thấy được - phân loại
TCVN 8929-2013Gỗ khúc cây lá kim và cây lá rộng để xẻ - khuyết tật nhìn thấy được – thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 8928-2013Phòng trừ bệnh hại cây rừng - hướng dẫn chung
TCVN 8927-2013Phòng trừ sâu hại cây rừng - hướng dẫn chung
TCVN 8575-2010Kết cấu gỗ - gỗ ghép thanh bằng keo - yêu cầu về tính năng thành phần và sản xuất
TCVN 8574-2010Kết cấu gỗ - gỗ ghép thanh bằng keo - phương pháp thử xác định các tính chất cơ lý
TCVN 7755-2007Ván gỗ dán
TCVN 7754-2007Ván dăm
TCVN 7753-2007Ván sợi – ván MDF
TCVN 7752-2007Ván gỗ dán – Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại
TCVN 7751-2007Ván dăm – Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại
TCVN 7750-2007Ván sợi – Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại
TCVN 8657-2010Máy lâm nghiệp – Tời – Kích thước, tính năng và an toàn
TCVN 7954-2008Ván sàn – Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại
TCVN 7756-11-2007Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 11: Xác định lực bám giữ đinh vít
TCVN 7756-10-2007Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 10: Xác định độ bền bề mặt
TCVN 7756-9-2007Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 9: Xác định chất lượng dán dính của ván gỗ dán
TCVN 7756-8-2007Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 8: Xác định độ bền ẩm
TCVN 7756-7-2007Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván
TCVN 7756-6-2007Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ mô đun đàn hồi khi uốn tĩnh và độ bền uốn tĩnh

Trang 1 trong 4 1 2 3 4 >
 Go To