Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 182 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
QCVN 01-156-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống rau dền
QCVN 01-154-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bí ngô
TCVN 9304-2012Hạt giống đậu - yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9303-2013Hạt giống bông – yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9302-2013Cây giống cam, quýt, bưởi – yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9301-2013Cây giống bơ - yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9062-2013Chồi giống dứa – Yêu cầu kỹ thuật
QCVN 01-158-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo quản hạt giống lúa, ngô, rau
QCVN 01-157-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống thu hải đường
QCVN 01-155-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cẩm chướng
QCVN 01-153-2014-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mướp đắng
QCVN 01-147-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống dâu
QCVN 01-131-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống mía
QCVN 01-129-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống thanh long
QCVN 01-128-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nhãn
QCVN 01-125-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mía
QCVN 01 -124-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống chè
QCVN 01-123-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bông
QCVN 01-122-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nho
QCVN 01-121-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống dưa hấu
QCVN 01-120-2013-BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống cải bắp
TCVN 8814-2011Hạt giống dưa chuột lai – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8742-2011Cây trồng - Xác định nitrat và nitrit bằng phương pháp so màu
QCVN 01-97-2012-BNNPTNTVề khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cà rốt
QCVN 01-96-2012-BNNPTNTVề khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống ớt

Trang 1 trong 8 1 2 3 4 5 6 7 8 >
 Go To