Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 227 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 8400-24 : 2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 24: Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm
QCVN 01-158:2014/BNNPTNTĐiều kiện bảo quản giống lúa, ngô, rau
QCVN 01-154:2014/BNNPTNTKhảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bí ngô
QCVN 01-155 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cẩm chướng
QCVN 01-157 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống thu hải đường
QCVN 01-156: 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống rau dền
QCVN 01-153: 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mướp đắng
QCVN 01 - 169 : 2014/BNNPTNTPhương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây rau họ hoa thập tự
QCVN 01-149:2014/BNNPTNTĐiều kiện trồng, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản ở miền núi phía Bắc
TCVN 10848:2015Hạt giống thuốc lá - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 11387-2:2016Thiết bị bảo vệ cây trồng - Thiết bị phun đeo vai - Phần 2: Phương pháp thử
TCVN 11437:2016Lúa mì cứng (Triticum durum Desf.) - Các yêu cầu
TCVN 11450:2016Hạt mù tạt - Các yêu cầu
TCVN 10908:2016Hạt giống vừng - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10910:2016Hạt giống cây trồng - Hướng dẫn xác định khả năng sống bằng phép thử Tetrazolium
TCVN 10909:2016Hạt giống rau muống - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10684:2015Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống - Phần 1: Cây giống ca cao
TCVN 12369: 2018Mía giống - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8710-4: 2019Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-4:2019 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 4: Bệnh đầu vàng ở tôm
TCVN 4842-2:2017Rau - Tên gọi - Phần 2: Danh mục thứ hai
TCVN 11840:2017Quy trình sản xuất hạt giống lúa lai
TCVN 11892-1:2017Thực hành nông nghiệp tốt (VIETGAP) - Phần 1: Trồng trọt
TCVN 11041-1:2017Nông nghiệp hữu cơ - Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
TCVN 11041-2:2017Nông nghiệp hữu cơ - Phần 2: Trồng trọt hữu cơ
TCVN 11888:2017Gạo trắng

Trang 1 trong 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To