Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 2747 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 9763-2013Cơm dừa sấy khô
TCVN 9745-2-2013Chè - Xác định các chất đặc trưng của chè xanh và chè đen - Phần 1: Hàm lượng Catechin trong chè xanh - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 9745-1-2013Chè - Xác định các chất đặc trưng của chè xanh và chè đen - Phần 1: Hàm lượng polyphenol tổng số trong chè - phương pháp đo màu dùng thuốc thử folin-ciocalteu
TCVN 9744-2013Chè và chè hòa tan dạng rắn - Xác định hàm lượng cafein - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 9743-2013Chè hòa tan dạng rắn – Lấy mẫu
TCVN 6438-1998Chất lượng không khí - Khí thải phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn tối đa cho phép
TCVN 7323-2-2004Chất lượng nước - Xác định nitrat - Phần 2: Phương pháp đo phổ dùng 4-fluorophenol sau khi chưng cất
TCVN 7699-2-11-2007Thử nghiệm môi trường - Phần 2-11 : các thử nghiệm - Thử nghiệm ka: Sương muối Basic environmental testing procedures -
TCVN 7699-2-33-2007Thử nghiệm môi trường Phần 2-33: các thử nghiệm - Hướng dẫn thử nghiệm thay đổi nhiệt độ
TCKT 1613/QĐ-BNN-KHCNVề việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển
TCVN 9137-2012Công trình thuỷ lợi - thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép
TCVN 8478-2010Công trình thủy lợi – yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
TCVN 8477-2010Công trình thủy lợi - yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
TCVN 8423-2010Công trình thủy lợi – trạm bơm tưới, tiêu nước – yêu cầu thiết kế công trình thủy công
TCVN 8422-2010Công trình thủy lợi – thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công
TCVN 6400-2010Sữa và sản phẩm sữa - hướng dẫn lấy mẫu
TCVN 9304-2012Hạt giống đậu - yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9303-2013Hạt giống bông – yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9302-2013Cây giống cam, quýt, bưởi – yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9301-2013Cây giống bơ - yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9062-2013Chồi giống dứa – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9740-2013Chè xanh – Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản
TCVN 9742-2013Chè hòa tan dạng rắn – Xác định tro tổng số
TCVN 9741-2013Chè hòa tan dạng rắn – Xác định độ ẩm (hao hụt khối lượng ở 103oc)
TCVN 9712-2013Quy phạm thực hành ngăn ngừa và giảm thiểu sự nhiễm độc tố vi nấm trong ngũ cốc

Trang 1 trong 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 >
 Go To