Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 377 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCKT 1613/QĐ-BNN-KHCNVề việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển
TCVN 9137-2012Công trình thuỷ lợi - thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép
TCVN 8478-2010Công trình thủy lợi – yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
TCVN 8477-2010Công trình thủy lợi - yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
TCVN 8423-2010Công trình thủy lợi – trạm bơm tưới, tiêu nước – yêu cầu thiết kế công trình thủy công
TCVN 8422-2010Công trình thủy lợi – thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công
TCVN 9782-2013Thịt – xác định dư lượng các chất chuyển hóa của nitrofuran (Aoz, Amoz, Ahd, Sem) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ Lc-Ms-Ms
TCVN 10306-2014Bê tông cường độ cao – Thiết kế thành phần mẫu hình trụ
TCVN 10302-2014Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
TCVN 7937-3-2013Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 3: Thép dự ứng lực
TCVN 7937-2-2013Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 2: lưới hàn
TCVN 7937-1-2013Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - phương pháp thử - Phần 1: thanh, dảnh và dây dùng làm cốt
QCVN 18-2014-BXDQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng
QCVN 16-2014-BXDQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
TCVN 9846-2013Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu)
TCVN 9845-2013-04Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ - Phần 4
TCVN 9845-2013-03Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ - Phần 3
TCVN 9845-2013-02Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ - Phần 2
TCVN 9845-2013-01Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ - Phần 1
TCVN 9844-2013Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
TCVN 8877-2011Xi măng – phương pháp thử - xác định độ nở autoclave
TCVN 8492-2011Ống cuốn xoắn bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống dẫn nước và thoát nước đặt ngầm dưới nước trong điều kiện không có áp suất
TCVN 8480-2010Công trình đê, đập – yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại
TCVN 8479-2010Công trình đê, đập – yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại
TCVN 7952-11-2008Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – phương pháp thử Phần 11: Xác định cường độ liên kết

Trang 1 trong 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To