Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 838 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 8400-19:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 19: Bệnh phó thương hàn lợn
TCVN 8400-18 : 2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 18: Bệnh phù đầu gà (Coryza)
TCVN 8400-28:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 28: Bệnh viêm ruột hoại tử do vi khuẩn clostridium perfringens
TCVN 8400-27:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 27: Bệnh sán lá gan
TCVN 8400-26:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 26: Bệnh cúm gia cầm H5N1
TCVN 8400-25:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 25: Bệnh cúm lợn
TCVN 8400-23 : 2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 23: Bệnh ung khí thán
TCVN 8400-22 : 2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 22: Bệnh giả dại ở lợn
TCVN 10487 : 2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng axit arsanilic bằng phương pháp quang phổ
TCVN 10490:2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng roxarsone bằng phương pháp quang phổ
TCVN 10491 : 2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng nicarbazin bằng phương pháp quang phổ
TCVN 10493 : 2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng zoalene bằng phương pháp quang phổ
TCVN 10326:2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng bazơ nitơ bay hơi
TCVN 9123: 2014Thức ăn chăn nuôi - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 10381:2014Thức ăn chăn nuôi - Cám gạo
TCVN 8685-13:2014Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 13: Vắc xin vô hoạt phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS)
TCVN 8685-12:2014Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 12: Vắc xin nhược độc, đông khô phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS)
TCVN 8685-11: 2014Quy trình kiểm nghiệm vắc xin-Phần 11: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh phù đầu gà (CORYZA)
TCVN 8685-10:2014Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 10: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh lở mồm long móng (FMD) A/H5N1
TCVN 8685-9:2014Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 9: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh cúm gia cầm A/H5N1
TCVN 10331:2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng robenidine - Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 10330:2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng Halofuginone - Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 10329 : 2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng cacbonat
TCVN 10328:2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng lactose
TCVN 10327:2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng đường bằng phương pháp Luff-Schoorl

Trang 1 trong 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 >
 Go To