Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 727 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 6400-2010Sữa và sản phẩm sữa - hướng dẫn lấy mẫu
TCVN 9976-2013Thịt và thủy sản - định lượng escherichia coli bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm petrifilmTM
TCVN 9665-2013Sữa – Xác định hàm lượng lactose – Phương pháp enzym đo chênh lệch độ pH
TCVN 9664-2013Sản phẩm sữa – Xác định hoạt độ axit của các giống vi khuẩn trong sữa bằng phương pháp đo ph liên tục (CpH)
TCVN 9663-2013Sản phẩm sữa – Hướng dẫn áp dụng đo phổ hồng ngoại gần
TCVN 9662-2013Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng furosin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo cặp ion
TCVN 9661-2013Sữa bột - Xác định protein đậu tương và protein đậu hà lan sử dụng điện di mao quản có mặt natri dodecyl sulfat (sds-ce) - Phương pháp sàng lọc
TCVN 9660-2013Sữa dạng lỏng - Xác định hàm lượng b-lactoglobulin tan trong axit - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo
TCVN 9659-2013Sữa bột - Đánh giá cường độ xử lý nhiệt - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 9658-2013Sữa - Xác định phosphatase kiềm
TCVN 9636-2013Sữa và sản phẩm sữa – Phương pháp phát hiện thermonuclease tạo thành do staphylococci dương tính với coagulase
TCVN 9635-2013Sản phẩm sữa – Định lượng vi khuẩn bifidus giả định – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 37°c
TCVN 9634-2013Sữa bột - Định lượng bào tử đặc biệt bền nhiệt của vi khuẩn ưu nhiệt
TCVN 9633-2013Sản phẩm sữa lên men – Giống vi khuẩn khởi động – Tiêu chuẩn nhận dạng
TCVN 8175-2013Phomat và sản phẩm phomat chế biến – Xác định hàm lượng phospho tổng số - Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử
TCVN 8079-2013Sữa bột - Xác định độ axit chuẩn độ (phương pháp chuẩn)
TCVN 7979-2013Sữa bột và cream bột
TCVN 7907-2013Sữa và sản phẩm sữa - Chất làm đông tụ sữa từ vi sinh vật - Xác định hoạt động đông tụ sữa tổng số
TCVN 6509-2013Sữa lên men - Xác định độ axit chuẩn độ - Phương pháp đo điện thế
TCVN 9715-2013Dê giống - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9714-2013Thỏ giống - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9713-2013Lợn giống nội - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9669-2013Thịt vai lợn ướp muối có xử lý nhiệt
TCVN 9668-2013Thịt bò ướp muối có xử lý nhiệt
TCVN 9667-2013Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng axit-(+)-glutamic - Phương pháp chuẩn

Trang 1 trong 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To