Thuỷ lợi > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Công trình thủy lợi – yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8478-2010
Lĩnh vực: Thuỷ lợi
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác