Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Qui định (EC) số 2002/99/EC ngày 16 tháng 12 năm 2002 về các qui định sức khoẻ động vật có chi phối đến hoạt động sản xuất, chế biến, phân phối và giới thiệu các sản phẩm có nguồn gốc động vật dùng làm thực phẩm cho người
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 18.Chi thi 2002.99.EC
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác