Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EU - Qui định (EC) ngày 15 tháng 3 năm 2002 về việc kiểm tra an toàn vệ sinh đặc biệt đối với hoạt động thu hoạch và chế biến một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ có mức độc tố gây mất trí nhớ (ASP) vượt quá giới hạn đã qui định tại Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu 91/492/EEC
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn EU - 17.Quyet dinh 2002.226.EC
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác