Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế ISO/DIS 7301 - Gạo - Yêu cầu kỹ thuật
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn gạo ISO
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác