Nông sản - Thực phẩm > Tiêu chuẩn quốc tế

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn CODEX về gạo - CODEX STAN 198-1995
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: Tiêu chuẩn gạo CODEX
Lĩnh vực: Nông sản - Thực phẩm
Cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác