Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 3881 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCKNN-11-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: công nghệ sản xuất ván nhân tạo
TCKNN-10-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: vận hành, sửa chữa máy tầu cuốc
TCKNN-09-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng rau
TCKNN-08-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng đậu, đỗ
TCKNN-07-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng cây ăn quả
TCKNN-06-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng lúa
TCKNN-05-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: chế biến rau quả
TCKNN-04-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: Phòng và chữa bệnh thủy sản
TCKNN-03-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: sản xuất đường mía
TCKNN-02-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: đúc dát đồng mỹ nghệ
TCKNN-01-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: kỹ thuật dâu tằm tơ
TCVN 9763-2013Cơm dừa sấy khô
TCVN 9745-2-2013Chè - Xác định các chất đặc trưng của chè xanh và chè đen - Phần 1: Hàm lượng Catechin trong chè xanh - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 9745-1-2013Chè - Xác định các chất đặc trưng của chè xanh và chè đen - Phần 1: Hàm lượng polyphenol tổng số trong chè - phương pháp đo màu dùng thuốc thử folin-ciocalteu
TCVN 9744-2013Chè và chè hòa tan dạng rắn - Xác định hàm lượng cafein - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 9743-2013Chè hòa tan dạng rắn – Lấy mẫu
TCVN 6438-1998Chất lượng không khí - Khí thải phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn tối đa cho phép
TCVN 7323-2-2004Chất lượng nước - Xác định nitrat - Phần 2: Phương pháp đo phổ dùng 4-fluorophenol sau khi chưng cất
TCVN 7699-2-11-2007Thử nghiệm môi trường - Phần 2-11 : các thử nghiệm - Thử nghiệm ka: Sương muối Basic environmental testing procedures -
TCVN 7699-2-33-2007Thử nghiệm môi trường Phần 2-33: các thử nghiệm - Hướng dẫn thử nghiệm thay đổi nhiệt độ
TCKT 1613/QĐ-BNN-KHCNVề việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển
TCVN 9137-2012Công trình thuỷ lợi - thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép
TCVN 8478-2010Công trình thủy lợi – yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
TCVN 8477-2010Công trình thủy lợi - yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
TCVN 8423-2010Công trình thủy lợi – trạm bơm tưới, tiêu nước – yêu cầu thiết kế công trình thủy công

Trang 1 trong 156 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 120 >
 Go To