Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 4426 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 8400-19:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 19: Bệnh phó thương hàn lợn
TCVN 8400-18 : 2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 18: Bệnh phù đầu gà (Coryza)
TCVN 8400-28:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 28: Bệnh viêm ruột hoại tử do vi khuẩn clostridium perfringens
TCVN 8400-27:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 27: Bệnh sán lá gan
TCVN 8400-26:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 26: Bệnh cúm gia cầm H5N1
TCVN 8400-25:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 25: Bệnh cúm lợn
TCVN 8400-24 : 2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 24: Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm
TCVN 8400-23 : 2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 23: Bệnh ung khí thán
TCVN 8400-22 : 2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 22: Bệnh giả dại ở lợn
TCVN 10644:2014Thủy sản - Xác định độc tố gây liệt cơ (PSP) trong động vật có vỏ - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch bằng chiết pha rắn và sử dụng detector huỳnh quang
TCVN 10475:2014Dầu mỡ động vật và thực vật - Phân tích metyl este của các axit béo bằng sắc kí khí
TCVN 10487 : 2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng axit arsanilic bằng phương pháp quang phổ
TCVN 10490:2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng roxarsone bằng phương pháp quang phổ
TCVN 10491 : 2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng nicarbazin bằng phương pháp quang phổ
TCVN 10493 : 2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng zoalene bằng phương pháp quang phổ
TCVN 10326:2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng bazơ nitơ bay hơi
TCVN 9123: 2014Thức ăn chăn nuôi - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 10381:2014Thức ăn chăn nuôi - Cám gạo
TCVN 10292-2:2014Máy nông lâm nghiệp - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử máy cắt bụi cây và máy cắt cỏ cầm tay - Phần 2: Máy sử dụng cụm động lực đeo vai
TCVN 10294:2014Máy lâm nghiệp – Yêu cầu an toàn chung
TCVN 10257: 2014Tôm thẻ chân trắng - Tôm giống - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10465:2014Giống Ba Ba - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10576:2014 ISO 27567:2009Gỗ nhiều lớp (LVL) - Đo kích thước và hình dạng - Phương pháp thử
TCVN 8044:2014 ISO 3129:2012Gỗ - Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với thử nghiệm cơ lý của mẫu nhỏ từ gỗ tự nhiên
TCVN 10573:2014Yêu cầu phân hạng gỗ phi kết cấu

Trang 1 trong 178 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 140 >
 Go To