Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 386 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
QCVN 01-158:2014/BNNPTNTĐiều kiện bảo quản giống lúa, ngô, rau
QCVN 01-154:2014/BNNPTNTKhảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bí ngô
QCVN 01-155 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cẩm chướng
QCVN 01-157 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống thu hải đường
QCVN 01-153: 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mướp đắng
QCVN 14: 2014/BTCThóc dự trữ quốc gia
QCVN 01 - 162 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định bọ trĩ cam (Scirtothrips aurantii Faure) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 161 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định bệnh thối loét cà chua Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al. là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 159 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định bệnh phấn đen lúa mỳ Tilletia indica Mitra là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 165 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định cỏ ma ký sinh thuộc chi Striga là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 164 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh chết cây con hại dưa chuột của các thuốc trừ bệnh
QCVN 01 - 174 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh loét (Xanthomonas campestris pv.citri (Hasse) Dowson) hại cây có múi của các thuốc phòng trừ bệnh
QCVN 01 - 173 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định bệnh khô cành cam quýt Phoma tracheiphila (Pertri) Kantachveli & Gikachvili là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 172 : 2014/BNNPTNTPhương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính hại cây hồ tiêu
QCVN 01 - 171 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh gỉ sắt (Puccinia chrysanthemi Roze) hại cây hoa cúc của các thuốc trừ bệnh
QCVN 01 - 170 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ dòi đục lá (Liriomyza sativae Blanchard) hại ớt của các thuốc trừ sâu
QCVN 01 - 169 : 2014/BNNPTNTPhương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây rau họ hoa thập tự
QCVN 01 - 168 : 2014/BNNPTNTPhương pháp điều tra phát hiện dịch hại trên cây lạc, đậu tương
QCVN 01 - 167 : 2014/BNNPTNTPhương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây ngô
QCVN 01 - 178 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh nứt thân chảy nhựa (Mycosphaerella melonis (Paserini) Chui & Walker) hại cây dưa hấu của các thuốc trừ bệnh
QCVN 01 - 177 : 2014/BNNPTNTPhương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây nhãn, vải
QCVN 01 - 176 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định mọt lạc (Pachymerus pallidus Olivier) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 163 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định cây kế đồng Cirsium arvense (L.) Scop. là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 160 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh thán thư (Colletotrichum spp.) hại cây ớt của các thuốc trừ bệnh
QCVN 01 - 166 : 2014/BNNPTNTPhương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa

Trang 1 trong 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To