Trồng trọt > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Cà chua thân gỗ quả tươi
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 12996:2020
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


TCVN 12996:2020 hoàn toàn tương đương với CX303-2011

Các tiêu chuẩn khác