Trồng trọt > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Phân bón - Phần 8: Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong axit bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 13263-8:2020
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác