Trồng trọt > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Điều kiện bảo quản giống lúa, ngô, rau
Quyết định số: Thông tư số 05/2014/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 02 năm 2014
Ngày ban hành: 2/10/2014
Ký hiệu số: QCVN 01-158:2014/BNNPTNT
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác