Trồng trọt > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bí ngô
Quyết định số: Thông tư số 05 /2014/TT-BNNPTNT, ngày 10 tháng 02 năm 2014
Ngày ban hành: 2/10/2014
Ký hiệu số: QCVN 01-154:2014/BNNPTNT
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác