Bảo vệ thực vật > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây nhãn, vải
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: QCVN 01 - 177 : 2014/BNNPTNT
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác