Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 415 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 9904 : 2014Công trình Thủy lợi – Công trình ở vùng triều – Yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng
TCVN 9906: 2014Công trình thủy lợi - Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp Jet-grouting - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu
TCVN 9903 : 2014Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ mực nước ngầm
TCVN 9907:2014Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định độ bền vi sinh bằng phép thử chôn trong đất
TCVN 10405 : 2014Công trình thủy lợi - Đai cây chắn sóng - Khảo sát và thiết kế
TCVN 10396:2015Công trình thủy lợi - Đập hỗn hợp đất đá đầm nén - Yêu cầu thiết kế
TCVN 9905 : 2014Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy
TCVN 10778: 2015Hồ chứa - Xác định các mực nước đặc trưng
TCVN 10777:2015Công trình thủy lợi – Đập đá đổ bản mặt bê tông – Yêu cầu thiết kế
TCVN 10401 : 2015Công trình thủy lợi - Đập trụ đỡ - Thi công và nghiệm thu
TCVN 10399 : 2015Công trình thủy lợi - Đập xà lan - Thi công và nghiệm thu
TCVN 10398 : 2015Công trình thủy lợi - Đập xà lan - Yêu cầu thiết kế
TCVN 10400 : 2015Công trình thủy lợi - Đập trụ đỡ - Yêu cầu thiết kế
TCVN 10404:2015Công trình đê điều – Khảo sát địa chất công trình
TCVN 10397:2015Công trình thủy lợi - Đập hỗn hợp đất đá đầm nén - Thi công, nghiệm thu
TCVN 10403:2015Công trình thủy lợi - Đập bê tông đầm lăn - Thi công và nghiệm thu
TCVN 10402:2015Công trình thủy lợi - Đập cao su - Thiết kế, thi công và nghiệm thu
TCVN 11699:2016Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập
TCVN 9902:2016Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông
TCVN 11199:2016Công trình thủy lợi - Quy trình tưới lúa trên đất nhiễm mặn
TCVN 11362: 2016Công trình thủy lợi - Kênh bê tông đúc sẵn - Thi công nghiệm thu
TCVN 10406:2015Công trình thủy lợi - Tính toán hệ số tiêu thiết kế
TCVN 10776:2015Công trình thủy lợi – Đường ống dẫn nước tưới bằng ống nhựa cốt sợi thủy tinh – Thiết kế lắp đặt và nghiệm thu
TCVN 10407:2015Công trình thủy lợi - Cửa van composite cống vùng triều - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8216:2018Công trình thủy lợi - Thiết kế đập đất đầm nén

Trang 1 trong 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To