Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 279 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 10292-2:2014Máy nông lâm nghiệp - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử máy cắt bụi cây và máy cắt cỏ cầm tay - Phần 2: Máy sử dụng cụm động lực đeo vai
TCVN 10294:2014Máy lâm nghiệp – Yêu cầu an toàn chung
TCVN 10293:2014Thiết bị bảo vệ cây trồng - Bơm pít tông và bơm ly tâm - Phương pháp thử
TCVN 10873:2015Máy cưa xích cầm tay - Tính năng phanh hãm xích
TCVN 10879:2015Máy lâm nghiệp - Cưa xích và máy cắt bụi cây cầm tay - Nguy cơ cháy do hệ thống xả gây ra
TCVN 10874:2015Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Đặc tính động cơ và tiêu thụ nhiên liệu
TCVN 10871:2015Máy lâm nghiệp - Bộ phận bảo vệ tay phía trước của cưa xích cầm tay - Kích thước và khe hở
TCVN 11388-1:2016Máy nông nghiệp tự hành - Đánh giá độ ổn định - Phần 1: Nguyên tắc
TCVN 11252:2015Máy lâm nghiệp - Hệ thống chắn vật bắn ra từ xích cưa - Tính năng và phương pháp thử
TCVN 11253:2015Máy lâm nghiệp - Vật liệu panen và kính sử dụng trong buồng lái để bảo vệ người vận hành không bị răng cưa văng vào - Tính năng và phương pháp thử
TCVN 11251:2015Máy lâm nghiệp cầm tay - Bộ phận cắt của máy cắt bụi cây - Đĩa cắt đơn bằng kim loại
TCVN 10878:2015Máy lâm nghiệp - Máy cắt bụi cây và máy cắt cỏ cầm tay - Đặc tính động cơ và tiêu thụ nhiên liệu
TCVN 11388-2 : 2019Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11388-2:2019 (ISO 16231-2:2015) về Máy nông nghiệp tự hành - Đánh giá độ ổn định - Phần 2: Phương pháp xác định độ ổn định tĩnh
TCVN 12711 : 2019Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12711:2019 về Máy nông nghiệp - Máy thu hoạch lúa rải hàng tự hành - Yêu cầu chung
TCVN 12712 : 2019Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12712:2019 về Máy cấy lúa - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 5687-2010Thông gió – Điều hòa không khí tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9762-2013Sơn và vecni – Xác định ảnh hưởng của nhiệt
TCVN 9761-2013Sơn và vecni – Sự phong hóa tự nhiên của lớp phủ - Phơi mẫu và đánh giá
TCVN 9312-2013Chai chứa khí – Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm van chai LPG – Van tự đóng kín
TCVN 8806-2012Máy nông lâm nghiệp – Máy cắt có động cơ do người đi bộ điều khiển – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
TCVN 8879-2011Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 8630 – 2010Nồi hơi – Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử
TCVN 5669-2013Sơn và vecni – Kiểm tra và vận chuyển bị mẫu thử
TCVN 9760-2013Sơn và vecni – Xác định độ dày màng
TCVN 9637-12-2013Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định thời gian oxy hóa bằng permanganat

Trang 1 trong 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To