Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 1155 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 10475:2014Dầu mỡ động vật và thực vật - Phân tích metyl este của các axit béo bằng sắc kí khí
TCVN 10409:2014 ISO 749:1977Khô dầu - Xác định hàm lượng tro tổng số
TCVN 10412-1:2014 ISO 10633-1:1995Khô dầu - Xác định hàm lượng glucosinolat - Phần 1 - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 10411:2014 ISO 9289:1991Khô dầu - Xác định dư lượng hexan tự do
TCVN 10414:2014Hạt cải dầu - Xác định hàm lượng clorophyl - Phương pháp đo phổ
TCVN 10413-1:2014Hạt cải dầu - Xác định hàm lượng glucosinolat - Phần 1 - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 10374:2014Syro glucose - Xác định h àm lượng chất khô - Phương pháp dùng tủ sấy chân không
TCVN 10410:2014Khô dầu - Xác định dư lượng hexan tổng số
TCVN 1871:2014Dứa quả tươi
TCVN 10372:2014Carrageenan - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10377:2014Sản phẩm thủy phân từ tinh bột - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp Karl Fischer cải biến
TCVN 10373:2014Dextrose - Xác định hao hụt khối lượng sau khi sấy - Phương pháp tủ sấy chân không
TCVN 10395:2014 CODEX STAN 299-2010Táo tây quả tươi
TCVN 10371 : 2014Rong sụn (Kappaphycus alvarezii) khô - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10389:2014Nước rau, quả - Xác định Hesperidin và Naringin trong nước rau quả có múi - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 10479:2014Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các traiacylglycerol đã polyme hóa bằng sắc kí rây phân tử hiệu năng cao (HPSEC)
TCVN 10478:2014Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các hydrocacbon đã halogen hóa có điểm sôi thấp trong dầu thực phẩm
TCVN 10477:2014Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định độ màu lovibond
TCVN 10476:2014Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các polyme loại polyetylen
TCVN 10474:2014Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định độ hấp thụ tử ngoại theo hệ số tắt UV riêng
QCVN 14: 2014/BTCThóc dự trữ quốc gia
TCVN 10742:2015Gừng củ tươi
TCVN 10343:2015Cải bắp
TCVN 10342:2015Cải thảo
TCVN 10341:2015Súp lơ

Trang 1 trong 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 >
 Go To