Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 848 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
SỬA ĐỔI 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNTThức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Sửa đổi 1:2021
TCVN 13073:2020Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng cysteamin - Phương pháp sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần
TCVN 1547:2020Thức ăn chăn nuôi - Thức ăn hỗn hợp cho lợn
TCVN 2265:2020Thức ăn chăn nuôi - Thức ăn hỗn hợp cho gà
TCVN 13043:2020Thức ăn chăn nuôi - Phân lập và định lượng Bacillus spp. giả định
TCVN 13044:2020Thức ăn chăn nuôi - Phân lập và định lượng Bifidobacterium spp.
TCVN 13045:2020Thức ăn chăn nuôi - Phân lập và định lượng Pediococcus spp.
TCVN 13046:2020Thức ăn chăn nuôi - Phân lập và định lượng Lactobacillus spp.
TCVN 13047:2020Thức ăn chăn nuôi - Thức ăn hỗn hợp cho vịt
TCVN 10494 : 2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng nitơ amoniac
TCVN 8400-19:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 19: Bệnh phó thương hàn lợn
TCVN 8400-18 : 2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 18: Bệnh phù đầu gà (Coryza)
TCVN 8400-28:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 28: Bệnh viêm ruột hoại tử do vi khuẩn clostridium perfringens
TCVN 8400-27:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 27: Bệnh sán lá gan
TCVN 8400-26:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 26: Bệnh cúm gia cầm H5N1
TCVN 8400-25:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 25: Bệnh cúm lợn
TCVN 8400-23 : 2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 23: Bệnh ung khí thán
TCVN 8400-22 : 2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 22: Bệnh giả dại ở lợn
TCVN 10487 : 2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng axit arsanilic bằng phương pháp quang phổ
TCVN 10490:2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng roxarsone bằng phương pháp quang phổ
TCVN 10491 : 2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng nicarbazin bằng phương pháp quang phổ
TCVN 10493 : 2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng zoalene bằng phương pháp quang phổ
TCVN 10326:2014Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng bazơ nitơ bay hơi
TCVN 9123: 2014Thức ăn chăn nuôi - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 10381:2014Thức ăn chăn nuôi - Cám gạo

Trang 1 trong 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 >
 Go To