Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 354 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 8400-21:2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)
TCVN 8400-20 : 2014Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 20: Bệnh đóng dấu lợn
QCVN 01 - 162 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định bọ trĩ cam (Scirtothrips aurantii Faure) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 161 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định bệnh thối loét cà chua Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al. là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 159 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định bệnh phấn đen lúa mỳ Tilletia indica Mitra là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 165 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định cỏ ma ký sinh thuộc chi Striga là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 164 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh chết cây con hại dưa chuột của các thuốc trừ bệnh
QCVN 01 - 174 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh loét (Xanthomonas campestris pv.citri (Hasse) Dowson) hại cây có múi của các thuốc phòng trừ bệnh
QCVN 01 - 173 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định bệnh khô cành cam quýt Phoma tracheiphila (Pertri) Kantachveli & Gikachvili là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 172 : 2014/BNNPTNTPhương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính hại cây hồ tiêu
QCVN 01 - 171 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh gỉ sắt (Puccinia chrysanthemi Roze) hại cây hoa cúc của các thuốc trừ bệnh
QCVN 01 - 170 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ dòi đục lá (Liriomyza sativae Blanchard) hại ớt của các thuốc trừ sâu
QCVN 01 - 168 : 2014/BNNPTNTPhương pháp điều tra phát hiện dịch hại trên cây lạc, đậu tương
QCVN 01 - 167 : 2014/BNNPTNTPhương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây ngô
QCVN 01 - 178 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh nứt thân chảy nhựa (Mycosphaerella melonis (Paserini) Chui & Walker) hại cây dưa hấu của các thuốc trừ bệnh
QCVN 01 - 177 : 2014/BNNPTNTPhương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây nhãn, vải
QCVN 01 - 176 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định mọt lạc (Pachymerus pallidus Olivier) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 163 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định cây kế đồng Cirsium arvense (L.) Scop. là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 160 : 2014/BNNPTNTKhảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh thán thư (Colletotrichum spp.) hại cây ớt của các thuốc trừ bệnh
QCVN 01 - 166 : 2014/BNNPTNTPhương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa
QCVN 01 - 175 : 2014/BNNPTNTQuy trình lưu trữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật
QCVN 01 - 181 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định bệnh ung thư khoai tây Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival là dịch hại kiểm dịch thực vật ở Việt Nam
QCVN 01 - 180 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01 - 179 : 2014/BNNPTNTQuy trình giám định bệnh rụng lá cao su Nam Mỹ Microcyclus uei (Henn.) Arx là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-182: 2015/BNNPTNTBơm phun thuốc trừ sâu đeo vai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Trang 1 trong 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 Go To