Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 122 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
TCVN 9298:2014Vi sinh vật - Bảo quản dài hạn vi sinh vật dùng trong nông nghiệp - Phương pháp đông khô
TCVN 9300:2014Vi sinh vật - Phương pháp đánh giá hoạt tính đối kháng của vi sinh vật đối kháng với vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith gây bệnh héo xanh trên cây trồng cạn
TCVN 9299:2014Vi sinh vật - Bảo quản dài hạn vi sinh vật dùng trong nông nghiệp - Phương pháp nitơ lỏng
TCVN 11293:2016Thủy sản - Xác định dư lượng pyrethroid - Phương pháp sắc ký khí phổ khối lượng
TCVN 10762:2015Bột giấy - Xác định nồng độ huyền phù bột giấy
TCVN 10761:2015Giấy, các tông và bột giấy - Xác định phần còn lại (độ tro) sau khi nung ở nhiệt độ 525°C
TCVN 11890:2017Quy phạm thực hành đối với xay xát gạo
TCVN 12134:2017Nông nghiệp hữu cơ - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận
TCVN 12763:2019 ISO 4709:2017Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12763:2019 (ISO 4709:2017) về Gỗ xốp composite - Vật liệu gioăng đệm - Hệ thống phân loại, các yêu cầu, lấy mẫu, bao gói và ghi nhãn
TCKNN-11-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: công nghệ sản xuất ván nhân tạo
TCKNN-10-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: vận hành, sửa chữa máy tầu cuốc
TCKNN-09-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng rau
TCKNN-08-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng đậu, đỗ
TCKNN-07-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng cây ăn quả
TCKNN-06-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: trồng lúa
TCKNN-05-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: chế biến rau quả
TCKNN-04-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: Phòng và chữa bệnh thủy sản
TCKNN-03-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: sản xuất đường mía
TCKNN-02-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: đúc dát đồng mỹ nghệ
TCKNN-01-BNNPTNTTiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tên nghề: kỹ thuật dâu tằm tơ
QCVN 34-2014-BTTTTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định mặt đất
TCVN IEC-ISO 17065-2013Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ
TCVN 10274-2013Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa chung
TCVN 10176-7-11-2013Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị upnp - Phần 7-11: Giao thức điều khiển thiết bị chiếu sáng - Dịch vụ chuyển mạch nguồn
TCVN 10176-6-16-2013Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị upnp – Phần 6-16: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ điểm đặt nhiệt độ

Trang 1 trong 5 1 2 3 4 5 >
 Go To