Văn bản tiêu chuẩn

Lĩnh vực:
Cấp tiêu chuẩn:
Tiêu đề:
Ký hiệu:    Ngày ban hành:
Tổng số có 4461 tiêu chuẩn
Ký hiệuTên tiêu chuẩnHết hiệu lực
SỬA ĐỔI 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNTThức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Sửa đổi 1:2021
TCVN 12993:2020Đậu cove quả tươi
TCVN 12992:2020Mướp quả tươi
TCVN 12991:2020Xà lách cuộn
TCVN 12990:2020Cải bó xôi
TCVN 12989:2020Cải bẹ xanh
TCVN 12994:2020Đậu đũa quả tươi
TCVN 12995:2020Đậu bắp quả tươi
TCVN 12996:2020Cà chua thân gỗ quả tươi
TCVN 13073:2020Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng cysteamin - Phương pháp sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần
TCVN 1547:2020Thức ăn chăn nuôi - Thức ăn hỗn hợp cho lợn
TCVN 2265:2020Thức ăn chăn nuôi - Thức ăn hỗn hợp cho gà
TCVN 13263-1:2020Phân bón - Phần 1: Xác định hàm lượng Vitamin A bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 13263-2:2020Phân bón - Phần 2: Xác định hàm lượng vitamin nhóm B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 13263-3:2020Phân bón - Phần 3: Xác định hàm lượng vitamin C bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 13263-4:2020Phân bón - Phần 4: Xác định hàm lượng vitamin E bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 13263-5:2020Phân bón - Phần 5: Xác định hàm lượng nhóm auxin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 13263-6:2020Phân bón - Phần 6: Xác định hàm lượng nhóm gibberellin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
TCVN 13263-7:2020Phân bón - Phần 7: Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
TCVN 13263-9:2020Phân bón - Phần 9: Xác định độ pH
TCVN 13263-8:2020Phân bón - Phần 8: Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong axit bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
TCVN 13263-10:2020Phân bón - Phần 10: Xác định tỷ trọng
TCVN 13043:2020Thức ăn chăn nuôi - Phân lập và định lượng Bacillus spp. giả định
TCVN 13044:2020Thức ăn chăn nuôi - Phân lập và định lượng Bifidobacterium spp.
TCVN 13045:2020Thức ăn chăn nuôi - Phân lập và định lượng Pediococcus spp.

Trang 1 trong 179 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 140 >
 Go To