Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 27: Bệnh sán lá gan
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8400-27:2014
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác