Trồng trọt > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 24: Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8400-24 : 2014
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác