Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 23: Bệnh ung khí thán
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8400-23 : 2014
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác