Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Gỗ nhiều lớp (LVL) - Đo kích thước và hình dạng - Phương pháp thử
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10576:2014 ISO 27567:2009
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác