Lĩnh vực khác > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Vi sinh vật - Phương pháp đánh giá hoạt tính đối kháng của vi sinh vật đối kháng với vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith gây bệnh héo xanh trên cây trồng cạn
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 9300:2014
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác