Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 12: Vắc xin nhược độc, đông khô phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS)
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8685-12:2014
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác