Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 10: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh lở mồm long móng (FMD) A/H5N1
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8685-10:2014
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác