Chăn nuôi - Thú y > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 9: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh cúm gia cầm A/H5N1
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 8685-9:2014
Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác