Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Thiết bị bảo vệ cây trồng - Bơm pít tông và bơm ly tâm - Phương pháp thử
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10293:2014
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác