Trồng trọt > Quy chuẩn kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn: Điều kiện trồng, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản ở miền núi phía Bắc
Quyết định số: Thông tư số 47/2014/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 12 năm 2014.
Ngày ban hành: 12/11/2014
Ký hiệu số: QCVN 01-149:2014/BNNPTNT
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác