Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Khe hở và các kích thước tối thiểu của tay cầm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10875:2015
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác