Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Thuốc bảo quản gỗ - Phương pháp xác định hiệu lực với nấm hại gỗ basidiomycetes
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10753:2015
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác