Trồng trọt > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Hạt giống thuốc lá - Yêu cầu kỹ thuật
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10848:2015
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác