Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Máy cưa xích cầm tay - Tính năng phanh hãm xích
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10873:2015
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác