Cơ điện nông nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Máy lâm nghiệp - Bộ phận bảo vệ tay phía trước của cưa xích cầm tay - Kích thước và khe hở
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 10871:2015
Lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác