Bảo vệ thực vật > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: QCVN 01-182: 2015/BNNPTNT
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác