Trồng trọt > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Thiết bị bảo vệ cây trồng - Thiết bị phun đeo vai - Phần 2: Phương pháp thử
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 11387-2:2016
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác