Trồng trọt > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Lúa mì cứng (Triticum durum Desf.) - Các yêu cầu
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 11437:2016
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác