Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Rừng trồng - Rừng gỗ lớn chuyển hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ - Phần 1: Keo lai
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 11567-1:2016
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác