Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Độ bền tự nhiên của gỗ và các sản phẩm gỗ - Gỗ nguyên được xử lý bảo quản -Phần 1: Phân loại độ sâu và lượng thuốc thấm
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 11346-1:2016
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác