Lâm nghiệp > TCVN

Tên tiêu chuẩn: Gỗ tròn - Yêu cầu đối với phép đo kích thước và phương pháp xác định thể tích
Quyết định số:
Ngày ban hành:
Ký hiệu số: TCVN 11686:2016
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cấp tiêu chuẩn: TCVN

Văn bản đính kèm


Các tiêu chuẩn khác